A KUTYÁK KEDVENCEI!

JÁTÉK

Játékszabályzat - Onlinekutyabolt Facebook és Instagram játék

2017.02.13 22:23

JÁTÉKSZABÁLYZAT az ONLINEKUTYABOLT.HU 2022.05.27. 16:00 – 2022.05.29. 20:00-ig tartó  "STRANGER THINGS JÁTÉK” című üzenőfali nyereményjátékához

 

A játék 2022. május 27. 16.00-tól 2022. május 29-én 20:00-ig tart.
A sorsolás időpontja, helyszíne: 2022. május 29. 20:05 óra, PopDogz Kft.(2030 Érd, Selmeci utca 61.). A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános. A pályázat kiírója: Onlinekutyabolt.hu (továbbiakban „Kiíró”).

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele: A Játékos eleget tesz az Onlinekutyabolt.hu Facebook/Instagram oldalon (továbbiakban „Weboldal”) közzétett posztban foglalt pályázati felhívásnak, vagyis a poszt alatti kommentben a posztban megjelölt témában egy darab általa választott feleletet ad. Mindenki, aki választ ad, részt vesz a sorsolásban. Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook/Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook/Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook/Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiírótől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.